Prortuddy's Pulse City - Ding-Dong! Prortuddy Calling!

Råde till en person

Det som jag tänker efter var att det skulle igentligen skulle vara kul att gå i skolan igen om man kunde och detta för att jag ville gå en rolig linje med teknik och data. Det som jag ville gå var en tekniklinje som hade med fiberotik och även programmering och detta för att man skulle kunna känna pengar på bra teknik och detta fick mig att bli glad över att ha en son som valde den linjen och detta för att om det var jag som fick välja denna linje för många år sedan var det en linje som gjort att jag valde en skola där man kunde lära sig allt på en data om john baur skolan som sonen gick på och det var ett klart sett att se på skolan och vad man väljer i sitt liv och det var ett gymnasium i eskilstuna som han valde att gå på.