Prortuddy's Pulse City - Ding-Dong! Prortuddy Calling!

Arbeten som måste göras

När det handlar om att göra saker som måste göras så kan man se till att njuta mer av saker för alla andra och samtidigt så måste man också se till att njuta mer av det som man har och inte bara känna att detta med att arbeta på taken är något som man gör och lejer bort till andra. Nej, takarbeten i Stockholm är verkligen bra för alla som både vill och kan detta och jag tror att detta mer handlar om bra saker snarare än om att göra annat för alla andra. Ja, det handlar om att se till att taken är hela inför vintern som kommer att komma med storm och svårigheter och det kan då regna in.